Formy płatności w sklepie Coffee Bay.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.   Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.    Płatności elektroniczne  Tpay